Zorunlu Otomatik Katılım (BES) Sistemi Tabana Yayılıyor

Zorunlu Otomatik Katılım (BES) Sistemi Tabana Yayılıyor

Bilindiği gibi, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) 01.01.2017 tarihinden itibaren kademeli olarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

6740 sayılı Kanunla, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunda yapılan düzenlemeyle, çalışanların otomatik olarak bir emeklilik planına dâhil edilmesi zorunluluğu getirilmiş ve buna ilişkin çıkarılan “Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dâhil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik”, Bakanlar Kurulu kararı ile 01.01.2017 tarihinden itibaren  yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu kanun ve çıkarılan yeni yönetmelik hükümlerine göre, özel ve kamu sektöründe çalışanlardan, Türk vatandaşı olan ve 45 yaşını doldurmamış tüm çalışanların Bireysel Emeklilik Sistemine dâhil edilmeleri zorunlu bulunmaktadır.

01.01.2017 yılından itibaren işyerlerinde ki çalışan sayısına göre kademeleri olarak başlayan Otomatik katılım sistemli BES artık 01.07.2018 tarihinden itibaren 10 – 49 arası çalışanı olan işyerlerini kapsayacaktır.

01.01.2019 tarihinden itibaren ise 5 – 9 arası çalışanı olan işyerleri sisteme dâhil olacaktır.

Mevcut düzenlemeler neticesinde 5 çalışanın altında olan işyerleri sisteme dâhil edilmemiştir.

Bu konuda Özel sektör ile ilgili dikkat edilmesi gereken özellikli durumları maddeler halinde sıralayalım;

 • Türk vatandaşı veya mavi kartlı olup 45 yaşın altındaki tüm 4a ve 4c kapsamındaki çalışanlar sisteme dâhil edilecektir.
 • Çalışan sayısının tespitinde SGK’ ya bildirilen bildirim esas olup Taşeron firmalarda ise bordrolama hangi işveren tarafından yapılıyorsa o firma bu kontrolleri yapacaktır.
 • Çalışan önceki işyerinde sisteme girmiş ve ayrılmışsa yeni işyerinde (otomatik katılım kapsamında ise) de sisteme dâhil edilecektir.
 • Çalışan önceki işyerinde sisteme girmiş ve devam ediyorsa yeni işyerinde (otomatik katılım kapsamında ise) de sisteme dâhil edilecektir. Ancak yeni işyeri kapsam dışı ise çalışan dışarıdan ödeme yapmaya devam edebilir.
 • Çalışan önceki işyerinde sisteme hiç girmemişse yeni işyerinde (otomatik katılım kapsamında ise) de sisteme dâhil edilecektir.
 • Çalışan 1 gün dahi olsa işyerinde çalışıp ayrılıyorsa Katkı payı kesintisi yapılacaktır.
 • Çalışan birden fazla işveren ile çalışıyorsa tamamından ayrı ayrı sisteme dâhil edilecektir.
 • Sisteme kesilen fonların değerlendirilmesi çalışan tarafından belirlenebilir.
 • İşverenler sisteme geçiş için www.egm.org.tr adresinde belirtilen şirketlerden dilediğiyle bu anlaşmayı yapabilir.
 • Bu sistemde şirketlerin vereceği promosyon gibi ek faydalardan sadece çalışanlar yararlanabilir.
 • Çalışan katkı payı ödemelerine ara verebilir. Ancak 3 ayın sonunda kesinti tekrar devam eder. Bu talebini yenilemek istiyorsa 3 ayda bir talebini yenilemek zorundadır.
 • Katkı payı oranı Sigorta matrahının % 3 ‘ü olup çalışan isterse bu oranın artırılmasını talep edebilir. Hesaplanan tutarda küsurat dikkate alınmaz.
 • İşveren şartları taşıdığı tarihte sisteme geçmekle ve yaptığı katkı payı kesintisini sigorta şirketine aktarmakla yükümlüdür. Yükümlülüğünü yerine getirmezse çalışanın parasal kaybından sorumlu olup ayrıca her ihlal için de 100 TL para cezası uygulanacaktır.
 • İşveren ilk katkı payı kesintisini sigorta şirketine aktardığı tarihi takip eden ilk iş günü çalışana bildirim yapılır ve çalışan bu bildirimi takip eden 2 ay içinde cayma hakkını kullanabilir.
 • Çalışan cayma hakkını kullanırsa tekrar sisteme 2 şekilde dönebilir. Birincisi işyeri değişikliği durumunda yeniş işyeri sistem kapsamında ise, ikincisi durum da Müsteşarlıkça belirlenen usuller kapsamında 2 yılda bir sisteme tekrar dâhil edilir.

Sistemden çıkış halinde Devlet katkısını alma oranları aşağıda belirtilmiştir;

Süre (Yıl)

Devlet Katkısını hak ediş oranı

0-3

0%

3-6

15%

6-9

35%

10- Emeklilik öncesi

60%

Emeklilik ile ayrılma

100%

Faydalı olması dileğimle,

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi