Muhtasar Beyannamesinin Üçer Aylık Verilmesi Durumu ve 10 Çalışan Sayısı

Muhtasar Beyannamesinin Üçer Aylık Verilmesi Durumu ve 10 Çalışan Sayısı

Tarih: 28.07.2015

Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler Gelir Vergisi Kanunu 94. maddesi gereğince tevkifata tabi ödemelerini (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.

Ziraî ürün bedelleri üzerinden tevkifat yapanlar hariç olmak üzere, çalıştırdıkları hizmet erbabı sayısı 10 ve daha az olanlar, 94'üncü maddeye göre yapacakları tevkifatla ilgili muhtasar beyannamelerini, bağlı bulundukları vergi dairesine önceden bildirmek şartıyla her ay yerine (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının yirmi üçüncü günü akşamına kadar verebilirler

Ocak, Şubat, Mart dönemi işlemlerine ait Nisan ayında muhtasar beyanname verilir.

Nisan, Mayıs, Haziran dönemi işlemlerine ait Temmuz ayında muhtasar beyanname verilir.

Temmuz, Ağustos, Eylül dönemi işlemlerine ait Ekim ayında muhtasar beyanname verilir.

Ekim, Kasım, Aralık dönemi işlemlerine ait Ocak ayında muhtasar beyanname verilir.

10 çalışan sayısının hesaplanması;

İşyerine bağlı 10’dan daha fazla çalışan olması durumunda aylık beyanname verilmesi gerekir.

Huzur hakkı ücret ödemesi alan Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu başkanı veya üyelerine yapılan ödemeler ücret niteliğinde olduğu için, bu kişilere yapılan ödemelerin vergilendirilmesi gerekir.

Huzur hakkı alanlar ile birlikte çalışan sayısı 10’u aşıyorsa yine aylık muhtasar beyanname verilir.

Örneğin;

8 çalışanı olan işyeri

Üç aylık muhtasar beyanname verebilir.

Çalışanı olmayan ancak Gelir Vergisi Kanunu'nun 94.maddesi gereğince tevkifata tabi ödemelerde bulunanlar

Üç aylık muhtasar beyanname verebilir.

11 çalışanı olan işyeri

Aylık muhtasar beyanname vermesi gerekir.

9 çalışanı ve 2 huzur hakkı alan üyesi olan işyeri

Aylık muhtasar beyanname vermesi gerekir.

Zirai ürün bedelleri üzerinden tevkifat yapanlar

Aylık muhtasar beyanname vermesi gerekir.

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi