KOSGEB Teşvikleri - Nitelikli Eleman Maaş Desteği

KOSGEB Teşvikleri - Nitelikli Eleman Maaş Desteği

Tarih: 08.09.2015

Küçük ve Orta ölçekli işletmelere sağlanan bu destekler birçok başlık altında toplanmaktadır.

Kobi proje destekleri

Tematik proje destekleri

İşbirliği, güç birliği destekleri

Ar-ge, İnovasyon ve Endüstriyel uygulama destekleri

Girişimcilik destekleri

Gelişen işletmeler piyasası destekleri

Kredi faiz destekleri

Laboratuvar hizmetleri destekleri ve Genel destek programından oluşmaktadır.

Yazımızda işletmelerin en çok kullandığı Genel destek programından ve bu programın içinde en çok kullanılan destek türlerinin bazılarından bahsedeceğim.

Genel destek programı;

KOBİ’lerin rekabet güçlerini artırmak, ürün ve hizmet üretiminde kaliteyi yakalamasını sağlamak, yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda etkinliğini artırmak bu programın ana amacıdır diyebiliriz.

Destek türleri,

Yurt içi fuar desteği

Nitelikli eleman istihdam desteği

Yurt dışı iş gezisi desteği

Danışmanlık desteği

Tanıtım desteği

Eğitim desteği

Eşleştirme desteği

Enerji verimliliği desteği

Bağımsız denetim desteği

Sınai mülkiyet hakları desteği

Tasarım desteği

Test, Analiz ve Kalibrasyon desteği

Belgelendirme desteği

Bu destek programının en çok kullanılan desteklerinden olan Nitelikli eleman istihdam desteğinden kısaca bahsedeceğim.

Nitelikli eleman istihdam desteği;

Destek unsurları;

·         En az fakülte ya da 4 yıllık yüksekokul mezunu yeni elemanlar için verilir

·         İşletmenin son 4 aylık SGK hizmet listesinde bulunmayan, yeni işe alınacak yada başvuru itibariyle 30 gün içinde işe alınmış olması gerekir.

·         Aynı anda 2 eleman için bu destekten yararlanılabilir.

·         Desteğin aylık üst limiti net ücret üzerinden hesaplanır ve her bir eleman için 1.500 TL’yi geçemez.

·         Desteğin üst limiti 20.000 TL’dir.

Destekten yararlanmak için diğer tüm desteklerde olduğu gibi KOSGEB veri tabanına kayıt olmak ve istediğimiz destek ile ilgili gerekli başvuru formlarının doldurularak İlgili KOSGEB Hizmet merkezine teslim edilmesi gerekiyor.

Desteğe ilişkin diğer hususlar,

·         Destek başvurusunun kabul tarihinden itibaren en geç 1 ay içerisinde elemanın işe başlatılması gerekir, aksi takdirde destek kararı iptal edilmiş sayılır.

·         Askerlik, doğum gibi sebeplerle işten ayrılan veya daha önce bu destek kapsamında istihdam edilmiş olan elemanın yeniden işe başlaması halinde program kapsamında kalan üst limite kadar destek verilir.

·         Emekliler, yabancı uyruklular, işletme sahibi veya ortakları ile bunların ana, baba, kardeş, eş ve çocukları bu destek kapsamında istihdam edilemez.

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi