MENU

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

PRATİK LİNKLER

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 73944

  GÜNCEL MEVZUAT


Defter Beyan: İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükellefler (06.12.2018)

ASMMMO: Hatırlatmalar – Defter Tutma Mükellefiyeti ve Tasdik Zamanları (06.12.2018)

Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (05.12.2018)

SGK Genel Yazı: Borçlanma Tebliğleri (04.12.2018)

TÜRMOB: Mali Mührün Süresinin Dolması, Arızalanması, Çalınması, Kaybolması Hakkında (04.12.2018)

E-Fatura, E-Arşiv Fatura ve E-Defter Uygulamalarına Zorunlu Olarak Dahil Olması Gereken Mükellefler Hakkında Duyuru (04.12.2018)

405 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı (03.12.2018)

TÜRMOB: Varlık Barışına İlişkin Bildirim ve Ödeme Süreleri Altı Ay Uzatıldı (03.12.2018)

2019 Yılında Tutulacak Defterler, Tasdik Zamanları Ve Ticaret Sicil Tasdiknamesi Hakkında (30.11.2018)

Defter Beyan: Gelir Belgelerinde Tahsilat Türü Eklendi (30.11.2018)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503) (30.11.2018)

BOBİ FRS Uygulaması Başlıyor. (29.11.2018)

Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru (29.11.2018)

Muhasebat Ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 59) Genel Yönetim Mali İstatistikleri (29.11.2018)

ASMMMO: Bilirkişiliğe Kabule ve Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esaslarına İlişkin Duyuru (27.11.2018)

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik (27.11.2018)

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (27.11.2018)

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (27.11.2018)

İşsizlik Sigortası Fonu Gelirlerinin, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci Maddesinin Yedinci Fıkrasında Belirtilen Amaçlar İçin Kullanılacak Oranının Artırılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 382) (27.11.2018)

Defter Beyan Sistemi: Perakende Satış Fişi Kayıtların Excel'e Aktarılması (26.11.2018)

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (23.11.2018)

Resmî Gazete Hakkında Yönetmelik (Karar Sayısı: 358) (23.11.2018)

Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı Ödemelerinin Süresinin Uzatılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 356) (23.11.2018)

Damga Vergisi Sirküleri / 22 (22.11.2018)

Özel Sirküler: 2019 Yılında e-Fatura, e-Defter ve e-Arşiv Uygulamalarına Başlama Tarihleri (22.11.2018)

SGK’ya Olan Yükümlülüklerini Süresinde Yerine Getiren Borçlu İşverenlere, Borçlarını Yİ-ÜFE Oranıyla Tecil ve Taksitlendirme İmkanı Getirildi (21.11.2018)

ASMMO: 2019 Yılı Mükellef İçin Sarf Malzeme Katılım Giderleri (21.11.2018)

Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (21.11.2018)

SGK Duyurusu: Uyumlu İşverenlere Borçlarını Uygun Koşullarda Taksitlendirme İmkanı (SGK Duyurusu) (20.11.2018)

GİB Defter Beyan: Güncellemeler (20.11.2018)

7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu 9. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 30 Kasım 2018 (20.11.2018)

6736 Sayılı Yapılandırma Kanunu 11. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 30 Kasım 2018 (20.11.2018)

7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu 2. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 30 Kasım 2018 (19.11.2018)

Sigortalılara Ödenen Geçiçi İş Göremezlik Ödeneği İşveren Prim Borçlarına Mahsup Edilebilecek (19.11.2018)

5510 Sayılı Kanun’un 5-1/B Kapsamindaki Sigortaliların İş Kazasi Sayilma Halleri ve İş Kazasının Bildirimi (19.11.2018)

SGK Genelgesi 2018/39 Tecil ve Taksitlendirme İşlemleri (17.11.2018)

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018-32/52) (16.11.2018)

SGK Genelgesi 2018/38 - Emeklilik İşlemleri (15.11.2018)

SGK: Sürekli İş Göremezlik Geliri Bağlama İşlemleri (15.11.2018)

SGK: T.C. Ziraat Bankası Kredi İşbirliği Protokülü Kapsamında Bağlanacak Yaşlılık Aylıkları (15.11.2018)

Defter-Beyan Sisteminin Beta Sürümü Açıldı (14.11.2018)

Defter Beyan Sistemi Önemli Duyurular (14.11.2018)

İnteraktif Vergi Dairesinde Sunulan Hizmetlere 10 Yeni Hizmet Eklendi. (12.11.2018)

Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesinin Elektronik Ortamda Alınması Çalışmaları Tamamlanmıştır. (12.11.2018)

Devlet Muhasebesi Standartları Kurulunun Yapısı Ve Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (10.11.2018)

Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (09.11.2018)

Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru (08.11.2018)

SGK Genelgesi Harcama Yetkisi 2018/37 (06.11.2018)

TÜRMOB: Sosyal Güvenlik Kurumu, 7143 Sayılı Yapılandırma 2’inci Taksitinin Son Ödeme Süresini Uzatmayacak (05.11.2018)

ASMMMO: 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Tapu Harcı ve Bazı Malların KDV, ÖTV Oranlarında Yapılan Düzenlemeler (03.11.2018)

Muhtasar Beyannamede Önemli Güncelleme (02.11.2018)

Defter Beyan Sistemi Mobil Uygulaması Yayınlandı (01.11.2018)

ÖTV 3A, ÖTV 3B, ÖTV 3C ve ÖTV 4 Beyannamelerinde Değişiklik: (01.11.2018)

1 No.lu KDV Beyannamesinde Değişiklik (01.11.2018)

Mesleki Sorumluluk Sigortası Primlerinin Gider Yazılması ile İlgili Birliğimizin Talepleri GİB’e İletilmiştir (01.11.2018)

Bazı Mal Teslimlerinde; KDV, ÖTV ve Tapu Harcında 31/12/2018 Tarihi’ne Kadar İndirim Yapıldı (İSMMMO) (01.11.2018)

492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı (4) Sayılı Tarifenin “I-Tapu İşlemleri” Başlıklı Bölümünün 20/a Fıkrası, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci ve 29 uncu Maddeleri ile 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesi Gereğince Karar Verilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 287) (01.11.2018)

Günlük Yazarkasa Z Raporlarının Bildirim Süresi 1 Ocak 2019 Tarihine Ertelendi (31.10.2018)

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Duyuru (31.10.2018)

SGK, Kreş ve Gündüz Bakımevi Yardımını Prime Tabi Tutmadı (30.10.2018)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 25/10/2018 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/191] Sayılı Kararı (27.10.2018)

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 5) (27.10.2018)

TÜRMOB’un Girişimleri Sonucu, Tasdik Sözleşmesi İmzalamayan Firmaların E-Beyanname Gönderme Yetkilerinin İptali Sağlanmıştır. (26.10.2018)

2018/26 Sayılı Genelgenin Bazı Maddelerinin İptal Edilmesi Hakkında (26.10.2018)

Önemli E-Beyanname Duyurusu (26.10.2018)

Defter Beyan: Sabit Kıymet Modülü Açıldı (25.10.2018)

Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru (24.10.2018)

Defter Beyan: Belge Türlerine "e- Fatura" ve "e-Arşiv Fatura" Belge Türleri Eklendi (24.10.2018)

ASMMMO: 2018/3. Geçici Vergi Dönemi – Enflasyon Düzeltmesi (24.10.2018)

Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik (24.10.2018)

ASMMMO: Ticaret Sicil Hakkında (23.10.2018)

İSMMMO: 2018/3. Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Yabancı Para Değerleri (23.10.2018)

Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi 2018 Yayınlandı. (22.10.2018)

Defter Beyan Duyuru: Gelir Gider Listeleri Excel Oluşturma Imkanı (20.10.2018)

Kreş ve Gündüz Bakımevi Yardımı (19.10.2018)

SGK Genel Yazı: Kapsam ve Emektar Kayıtları (18.10.2018)

Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (18.10.2018)

Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (18.10.2018)

Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (18.10.2018)

Z Raporu Kayıtlarının Excel Aracılığıyla Aktarımı Kullanıma Açıldı (17.10.2018)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 11/10/2018 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[04/177] Sayılı Kararı (17.10.2018)

7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamında Peşin Ödeme Veya 1. Taksit Ödemeleri İçin Son Gün Bugün (15.10.2018)

İnteraktif Vergi Dairesi Broşürü Yayınlandı (12.10.2018)

TÜRMOB: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı (10.10.2018)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 21) (10.10.2018)

TÜRMOB:Özel Sirküler: Sözleşme Bedellerinin Döviz Cinsinden Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar (09.10.2018)

ASMMMO: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Hk. (09.10.2018)

Döviz Cinsinden Veya Dövize Endeksli Sözleşmelere İlişkin Düzenlemeler (09.10.2018)

TÜRMOB: Sözleşme Bedellerinin Döviz Cinsinden Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi (09.10.2018)

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 50 (06.10.2018)

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018-32/51) (06.10.2018)

SGK:Borçlanma Kayıtlarının Silinmesi (04.10.2018)

ASMMMO: İş Kazası Geçirilen Gün İşçinin Ücreti ve Primi (03.10.2018)

ASMMMO: E-Beyanname Sayfasına Cari Dönem Verilmemiş Beyannameler Menüsü Eklenmesi Hakkında (03.10.2018)

Geçici Vergi Beyannamelerinde Güncellemeler (02.10.2018)

Son Dakika: 7143 Ödeme Süreleri Uzatıldı (02.10.2018)

Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (29.09.2018)

Vergi Daireleri 28 Eylül 2018 Cuma Günü Saat 19:00' A, 29 Eylül 2018 Cumartesi Günü Saat 17:00' A Ve 1 Ekim 2018 Pazartesi Günü İse Saat 21:00' A Kadar Açık Bulundurulacaktır. (28.09.2018)

Defter Beyan Sistemi Excel aktarımı (28.09.2018)

ASMMMO: Defter-Beyan Sistemi Hk. (28.09.2018)